ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 
про надання добровільної благодійної допомоги

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією про надання благодійної допомоги згідно із ст. 641 Цивільного кодексу,  БО «МБФ «ЮЕЙ.НОВА» (надалі Фонд) укласти договір благодійної пожертви. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Благодійників (Донорів) незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Благодійнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Благодійник (Донор) в повному обсязі приймає умови та порядок надання добровільної благодійної допомоги (пожертви) та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтримати» на сторінці оплати добровільної пожертви.

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Фонду, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Фондом договір благодійної пожертви дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Акцепт Оферти – повне, безумовне та беззастережне надання згоди на укладання Договору благодійної допомоги (пожертви), без підпису письмового примірника Договору, шляхом вчинення дії, щодо здійснення грошового переказу коштів за допомогою способу, інформації та сервісів розміщених на сайті Фонду в момент здійснення такого переказу або зарахування коштів на банківський рахунок Фонду. Здійснивши зазначені в цій Оферті дії, Благодійник (Донор) погоджується зі всіма умовами та положенням та усвідомлює мету публічного збору грошових коштів із подальшим правом використання цих коштів Фондом  на статутні цілі у тому числі на адміністративні витрати Фонду.

1.3. Благодійна пожертва (допомога) – об'єкт угоди сторін, який був обраний Благодійником (Донором) на сайті Фонду у вигляді добровільної передачі у власність Фонду грошових коштів на здійснення  Статутної діяльності Фонду, дистанційним способом. Грошові кошти, які надійшли від Благодійника в якості благодійної допомоги (пожертви), незалежно від  обраного Благодійником (Донором) напрямку діяльності Фонду, можуть бути витрачені Фондом для забезпечення своєї статутної діяльності, у тому числі відповідно до самостійно визначених напрямках подальшої допомоги.

1.4. Інтернет-сайт Фонду – сайт Фонду за адресою https://uanova.fund/ створений для отримання благодійної допомоги Фондом на підставі ознайомлення Благодійника (Донора) із запропонованими напрямками діяльності Фонду, із подальшим самостійним визначенням Фондом напрямів використання благодійної допомоги (пожертви).

1.5. Благодійник (Донор) – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка добровільно здійснює благодійну діяльність і надає благодійну допомогу (пожертву ), або юридична особа чи фізична особа-підприємець. Благодійник (Донор) самостійно визначає розмір грошової допомоги, яка не може бути в подальшому повернута. Передача грошових коштів у вигляді благодійної допомоги (пожертви) здійснюються за допомогою платіжних сервісів та/або платіжній інформації  розміщених на сайті Фонду, або в інший спосіб погоджений Сторонами. Фактично здійснивши надання благодійної допомоги (пожертви) Благодійник (Донор) підтверджує добровільність надання такої допомоги, відповідність вимогам визначеним в цій оферті, легальність походження грошових коштів, відсутність будь-яких прав третіх осіб на такі кошти, при цьому Фонд залишає за собою право отримати від Благодійника (Донора) інформацію та підтвердні документи, щодо наданих я кості благодійної допомоги (пожертви) коштів.

1.6. Фонд – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЮЕЙ.НОВА» (ідентифікаційний код 44835755), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 2, офіс 408. Фонд є неприбутковою організацією, метою якого не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

1.7. Отримання Фондом грошових коштів від Благодійників (Донорів) є благодійною допомогою (пожертвою) відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.8. Фонд здійснює благодійну діяльність у порядку передбаченому своїм Статутом, іншими внутрішніми документами Фонду та чинним законодавством України. Діяльність Фонду не суперечить законодавству тих держав, на територію яких поширюється його діяльність. 

1.9. Фондом здійснюється обробка персональних даних Благодійників (Донорів), які отримує Фонд під час надання Благодійником (Донором) грошової допомоги.  Надаючи свої персональні дані на сайті Фонду при здійсненні грошового переказу, або при вчиненні інших дій на сайті, які передбачають використання персональних даних, Благодійник (Донор) надає Фонду свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. Фонд зобов'язується не розголошувати отриману від Благодійника (Донора) інформацію. Не вважається порушенням надання Фондом інформації третім особам, у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. Благодійник (Донор) несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Фонд не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Благодійника (Донора) або невідповідністю її дійсності.

1.10. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України та поширюються на  територію діяльності Фонду. Діяльність Фонду поширюється на всю територію України та на іноземні держави (у тому числі, але не виключно, в регіоні Східної Європи та Центральної Азії). Фонд самостійно визначає держави (місця, території), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах Фонду, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління Фонду. Усі спори, що виникають між Благодійником (Донором) і Фондом, вирішуються шляхом переговорів, при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фонд має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ФОНДУ: 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЮЕЙ.НОВА» 
(БО «МБФ «ЮЕЙ.НОВА»)


Місцезнаходження/ місце реєстрації: 
49000, Україна, місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 2, офіс 408
ЄДРПОУ 44835755
Тел.: +380689941986;
Електронна пошта: mbf.uanova@gmail.com

Гаряча лінія:+38 (068) 994-19-86